วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 ความรู้ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ "รู้อย่างนี้"... 


ความคิดที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ "น่าจะทำ"... 


คำพูดที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ "น่าจะพูด"... 


สำหรับความรักแล้ว คำว่า "น่าเสียดาย" มันอาจจะน้อยเกินไป... 


เมื่อนึกย้อนไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะ.. คิด.. ทำ ..หรือพูดอะไรออกไป.. แต่ไม่ได้ทำมัน... 


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง.. ถ้าโอกาสนั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียว

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

         คนที่เรียนไม่จบ
            เเล้วรวย
เนื่องจากเค้ารู้ว่า เขาจะต้องทำอะไร

จึงเลือกที่จะไม่เรียน

ฉะนั้น.....ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไร ให้เรียนไว้ก่อน

กระดาษเเผ่นนั้นยังใช้หางานได้