วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 ความรู้ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ "รู้อย่างนี้"... 


ความคิดที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ "น่าจะทำ"... 


คำพูดที่น่าเสียดายที่สุดก็คือ "น่าจะพูด"... 


สำหรับความรักแล้ว คำว่า "น่าเสียดาย" มันอาจจะน้อยเกินไป... 


เมื่อนึกย้อนไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะ.. คิด.. ทำ ..หรือพูดอะไรออกไป.. แต่ไม่ได้ทำมัน... 


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง.. ถ้าโอกาสนั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียว